Back »

Michal Manor

Michal Manor

מיכל מנור

השכלה:

2017 – קורס משחק מול מצלמה ב”טכניקה”

2019 – סדנת במאים ומלהקים ב”סדנאות הבמה”

 

הגשה:

2014 – היום – “העולם הבוקר” עם אברי גלעד – רשת 13, מגישה וכתבת

2017 – “הטוב מכולם” – רשת, שעשועון בהנחיית אברי גלעד, כתבת

2014-2011 – שירות בגלי צה”ל בתור מגישה, מפיקה, ועורכת של תכניות בידור

 

טלוויזיה:

2019-2017 – “אחותי קפצה כיתה” –סדרת נוער, שלוש עונות, KIDZ

 

מסחרי:

2019 – קמפיין להסתדרות המורים

 

Loading...