Back »

Alex Rif

Alex Rif

אלקס ריף

השכלה:
2013- 2015- בוגרת מגמת תסריטאות, בית הספר סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה
2012- M.A במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. תזה– “מקרי הצלחה בשילוב בין עבודה למשפחה בקרב נשים בתפקידים בכירים בשירות המדינה”
2012- תעודת הוראה באזרחות בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית
2009- 2011- B.A במנהל עסקים ומדע המדינהבאוניברסיטה העברית. במקביל, צוערת בתכנית המצטיינים “עתידים- צוערים למנהל הציבורי” המשלבת מסלול לתואר שני במדיניות ציבורית והכשרה מעשית במשרדי ממשלה
ניסיון תעסוקתי:
2015 – כיום- יוזמת ומנהלת אומנותית של אירועי תרבות רוסית לדוברי עברית מטעמה של הקבוצה האקטיביסטיתדור 1.5, צעירים דוברי רוסית, שפועלת להנכיח את סיפורה ותרבותה של העלייה הרוסית בשיח הציבורי.
5/2012- כיום- משרד הכלכלה, לשכת המשנה למנכ”ל הממונה על התעסוקה, יועצת אישית לממונה על התעסוקה, אחראית על תחום התקשורת והמדיה ומנהלת פרויקטים
9/2011- משרד התמ”ת, המטה לפיתוח אזורי, התנעה וניהול פרויקטים בתחום התעסוקה לאוכלוסייה הערבית ולפריפריה, כולל גיוס כ”א בכיר לפרויקטים והפעלתם
9/2010- 2/2011- משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים,משרת סטודנט בתקצוב חינוך
2009 -2010- משרד ראש הממשלה, האגף הכלכלי, מתמחה במסגרת תכנית “עתידים”
שירות צבאי:
2006- 2008- סגן- סגנית מפקדת פלוגה ומפקדת מחלקה בפלוגת טירונים בחיל המודיעין
2005 –2006– קורס קצינים, בה”ד 1. קורס מ”כים, בה”ד 12. פיקוד על טירונים, מחנה 80
שפות:
עברית- שפת אם
רוסית- רמה גבוהה
אנגלית- רמה גבוהה
שונות:
2011- 2013- סדנאות כתיבה- בהנחיית כרמית ספיר-ויץ ודודו בוסי
2005- שנת שירות בשכונת קריית מנחם, ירושלים, מטעם תוכנית “עמיתי ברונפמן”, תוכנית מנהיגות לגיבוש זהות יהודית-ישראלית
Loading...