Back »

Adi Meiry

Adi Meiry

עדי מאירי

עדי מאירי היא עיתונאית ישראלית, כתבת הפלילים של קול ישראל. בנוסף, היא מגישת תוכניות בקול ישראל וכן מגישה את התוכנית “סירנות‎ “‎בערוץ הראשון. במהלך הקריירה חשפה מאירי מספר שחיתויות והתנהלויות בלתי תקינות, בהן גם של מערכת אכיפת החוק בכלל ושלמשטרת ישראל בפרט

Loading...