Back »

Yair Parash Hammi

Yair Parash Hammi

יאיר פרש חממי

הכשרה ולימודים

*מזה 10 שנים השתתפות בחוגי ביה”ס למשחק גודמן, תיאטרון באר שבע.

*השתתפות ב2 סדנאות משחק בהנחיית הילי ילון בדצמבר2014.

*מגמת קולנוע, מקיף א’.

טלויזיה

‘המלון של פיני’ – ערוץ הילדים

קולנוע

“יישמח חתני” , תפקיד אושר.  בימוי: אמיל בן שמעון

 

במה ותאטרון

*השתתפות ב10 הצגות סוף שנה של חוגי גודמן ביה”ס למשחק.

 

שונות

*השתתפות בחוג ריקוד 3 שנים.

 

שפות: 

עברית

אנגלית

Loading...